Upplev Christinehofs historiska trädgård

15. Idegran

Idegranen har växt sig hög sedan den planterades

Idegran. Taxus baccata. Idegran är en barrväxt som kan bli mycket gammal. En gång fanns det en rad med idegranar planterade utmed terrasskanten. Att döma av det rikt förgrenade exemplaret som finns kvar har idegranarna varit formklippta. Ytterligare två idegranar finns vid infarten till Christinehof.

14. Växthusen

Här syns växthusen och odlingarna under fönster

Växthusen. Två växthus med murade grunder och glastak mot söder byggdes i början av 1800-talet. Ett växthus anlades delvis med stöd mot vagnslidrets södervägg och fortsatte ytterligare ett tiotal meter österut. Fortfarande kan man se fästena efter växthuset på vagnslidrets vägg. Ett andra fristående växthus uppfördes i längdriktningen österut efter det första. I växthusen odlades …

14. Växthusen Läs mer »

12. Lindplanen

Först när man rundade lindplanen visades slottet i all sin prakt.

Lindplanen. Du står vid ingången till en lindplantering som en gång rymde hundratals träd och mätte 100 x 160 meter. Idag finns bara ett fåtal kvar av lindarna som planterades i räta rader i ett rutnätsmönster, allt enligt barockens strävan efter symmetri och regelbundenhet. Genom lindplanen gick en korsgång mot alla väderstreck; tänk er att …

12. Lindplanen Läs mer »

11. Trädgårdens dammar

Mellan träden skymtar en av dammarna på Ulrich Thersners akvarell från ca 1817. I J.L Gillbergs bok över Christianstads län 1767 beskrivs de som fiskedammar.

Trädgårdens dammar. Dammarna har med säkerhet funnits på samma plats sedan Christina Pipers tid. Vatten är ett viktigt element i trädgårdens arkitektur. Dammarna anlades för att förhöja trädgårdens skönhet men hade även en nyttoaspekt, det senare var alltid viktigt för Christina Piper. Liknande dammar fanns på Krageholm och användes till uppfödning av karp. Även kräftor …

11. Trädgårdens dammar Läs mer »

10. Christinehofs gård

Stallbyggnaden Christinehofs gård

Christinehofs gård. Gårdsbyggnaden stod klar 1751. En ladugård från Kullstorp, som tillhört Alunbrukets förre ägare Beck, flyttades hit. På gården fanns oxar för lantbruksarbete, grisar, får och getter. Alunbrukets arbetshästar var inhysta i stallet över vintern när arbetet på bruket låg nere. Mycket av gårdens produkter gick till det stora godsmagasinet vid Alunbruket, där brukets …

10. Christinehofs gård Läs mer »

9. Åttakanten och Iskällaren

Åttakanten

Åttakanten och Iskällaren. Den lustiga byggnaden med åtta kanter tillkom troligen efter Christina Pipers tid. Den finns först med på en karta från 1864. Huset har fungerat som hönshus, och under 1900-talet även som bostad för godsets anställda. Iskällaren var belägen i grusåsen väster om åttakanten. Här förvarades isblocken som sågades upp under vintern under …

9. Åttakanten och Iskällaren Läs mer »

8. Stenmuren

Stenmuren kring terrasserna

Stenmuren kring den nedre terrasen planerades redan 1736 av Christina Piper. Muren fungerade som ett stöd för den konstgjorda terrassen och som en gräns mellan trädgården och den omgivande vilda naturen. Flera murar byggdes vid Christinehof, borggården omgärdades av en inre mur och kring lindplanteringen byggdes en manshög skyddande mur. PS: Jag skickar Trädgårdsmästare Jean …

8. Stenmuren Läs mer »

7. Siktlinjen

Vy längs siktlinjen på slottets norra sida

Siktlinjen. Christinehofs barockanläggning är uppbyggd kring en siktaxel. Här vid trappan mellan buxbomkloten kan du följa siktlinjen norrut  över den nedre terrassen och vidare över sjön in i skogen. Där trädgårdsanläggningen möter vattnet anlades en halvcirkelformad plats, en patte dóie, (gåsfot) som förstärker siktlinjens riktning. Denna plats finns kvar än idag. Sjön dikades ut efter …

7. Siktlinjen Läs mer »

6. Barockträdgårdens nedre terrass

Nedre terrassens gräsplaner

Barockträdgårdens nedre terrass. Terrassen kombinerade skönhet med nytta och var indelad i åtta kvarter. I kvarteren planterades fruktträden troligen i quincuncem, förband om fem, en design som Carl von Linné observerat på Krageholm. Här fanns även kvarter för bär, grönsaker, kål, rotfrukter och humle. Kvarteren som var omgärdade av klippta häckar i alm eller avenbok …

6. Barockträdgårdens nedre terrass Läs mer »

Scroll to Top