11. Trädgårdens dammar

Mellan träden skymtar en av dammarna på Ulrich Thersners akvarell från ca 1817. I J.L Gillbergs bok över Christianstads län 1767 beskrivs de som fiskedammar.

Trädgårdens dammar. Dammarna har med säkerhet funnits på samma plats sedan Christina Pipers tid. Vatten är ett viktigt element i trädgårdens arkitektur.

Dammarna anlades för att förhöja trädgårdens skönhet men hade även en nyttoaspekt, det senare var alltid viktigt för Christina Piper.

Liknande dammar fanns på Krageholm och användes till uppfödning av karp. Även kräftor kan ha odlats. Eventuellt kan det ha funnits en damm till, på motsatta sidan, för att inte bryta mot barockens krav på symmetri.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.