Bok: Makt och skaparkraft. En antologi om den makalösa Christina Piper

MAKT OCH SKAPARKRAFT. En antologi om den makalösa Christina Piper.

Vem var den makalösa Christina Piper? Ständigt aktiv, orädd och beslutsam styrde hon ett imperium av slott, gårdar och olika affärsintressen. 1720 lämnade Christina högkvarteret i Stockholm och intrigerna vid hovet för att bosätta sig i Skåne. Flytten blev en nytändning för den 47-åriga grevinnan, änkan och fembarnsmamman. Hennes lyckade investering i Alunbruket i Andrarum gjorde Christina Piper till en av Nordens främsta företagare under första halvan av 1700-talet. Hur påverkades Christina av sin samtid och hur påverkade hon den?

Tretton författare ger här sin bild av Christina Piper som entreprenör, godsägare, byggfru, trädgårdsanläggare, mecenat, pietist, äktenskapsmäklare och mor – allt samlat i antologin MAKT OCH SKAPARKRAFT. En antologi om den makalösa Christina Piper.

Redaktörer: Mia Gröndahl och Helena Rietz

Författare: Svante Norrhem (förord), Carolina Brown, Kekke Stadin, Eva Helen Ulvros, Mia Gröndahl, Johan Brandtler, Ida Asp, Peder Lamm, Christoffer Åhlman, Gert Lagerstedt, Gunnar Wetterberg, Andreas Önnerfors, Martin Dackling och Brita Planck.

Böckerna är utgivna i samverkan med Kulturföreningen Christinas Wänner på Christinehof slott.

ISBN 9789151987682

Antal sidor: 214

Köp boken

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.