Ledning och styrelse

Styrelsen för Kulturföreningen Christinas Wänner:

·       Marie-Louise Arvidsson (ansvarig för butik och café)

·       Lars Sjöberg, suppleant (sakkunnig 1700-talet)

·       Boel Marie Larsson (sakkunnig scenkonst)

·       Carl Piper (repr. familjen Piper, adjungerad)

·       Gert Lagerstedt (sekreterare och arkivansvarig Christinehof)

·       Carin Hammarberg (kassör)

·       Håkan Cerne (sakkunnig museum och samlingar)

·       Mia Gröndahl (verksamhets- och projektledare)

·       Pauline Torehall, suppleant (sakkunnig EU)

·       Ulrika Steiner (sakkunnig sponsring och ekonomi)

 

Utanför styrelsen:

Inger Lundmark (ansvarig för redovisning och bokföring)

Program- och guidegruppen:
Mia Gröndahl, Marie-Louise Arvidsson, Ida Asp, Lotta Hedström, Elisabeth Norin, Tina Lindqvist, Carin Hammarberg, Gunnel Bahrmark, Pia Williamson.