Ledning och styrelse

Christinas Wänner styrelsen 2020

Styrelsen för Kulturföreningen Christinas Wänner:

 • Marie-Louise Arvidsson (ansvarig för butik)
 • Boel Marie Larsson (sakkunnig scenkonst)
 • Gert Lagerstedt (sekreterare och arkivansvarig Christinehof)
 • Carin Hammarberg (guideansvarig)
 • Håkan Cerne (sakkunnig museum och samlingar)
 • Mia Gröndahl (verksamhets- och projektledare)
 • Lars Micael Adrian (EU-koordinator)
 • Pauline Torehall, adjungerad (sakkunnig EU)
 • Ulrika Steiner (sakkunnig sponsring)
 • Monica Åberg (café och bokningsansvarig)
 • Eva Borg (program och guidegruppen)
 • Bodil Persson (kassör)

Program- och guidegruppen:

 • Mia Gröndahl
 • Marie-Louise Arvidsson
 • Monica Åberg
 • Eva Borg
 • Marika Kanold
 • Liselotte Borg Kauppi
 • Carin Hammarberg
 • Bodil Mårtensson
 • Pia Williamson
Scroll to Top