Ledning och styrelse

I ledningen för kulturföreningen Christinas Wänner:

  • Amber Grimfalk (projektledare, ansvarig för guideverksamheten)
  • Beatrice Järås (rådgivare musik)
  • Carl Piper (repr. familjen Piper, adjungerad)
  • Emma Karp Lundström (rådgivare konst, suppleant)
  • Gael Joly (Österlen Spring Trail)
  • Gert Lagerstedt (arkivansvarig Christinehof)
  • Inger Lundmark (kassör, rådgivare ekonomi)
  • Lars Sjöberg (rådgivare 1700-talet, suppleant)
  • Lene Östergaard (Nature Child Foundation)
  • Mia Gröndahl (projektledare)