Ledning och styrelse

I ledningen för kulturföreningen Christinas Wänner:

  • Beatrice Järås (rådgivare musik)
  • Carl Piper (repr. familjen Piper, adjungerad)
  • Gert Lagerstedt (arkivansvarig Christinehof)
  • Inger Lundmark (kassör, rådgivare ekonomi)
  • Lars Sjöberg (rådgivare 1700-talet, suppleant)
  • Boel Marie Larsson
  • Mia Gröndahl (projektledare)