Om Christinas Wänner

Om Christinas Wänner

Den 22 december 2016 träffades en grupp entusiaster på Österlen med ett mål för ögonen: att bilda kulturföreningen Christinas Wänner och påbörja kulturprojektet Christinehof.

Människorna bakom kulturföreningen hade i likhet med många andra sörjt beskedet att Christinehof slott skulle hållas stängt efter sommaren 2016. Genom bildandet av kulturföreningen Christinas Wänner vill man säkra allmänhetens tillgång till Christinehof och inleda uppbyggnaden av en kvalitativ och långsiktig verksamhet på det välbevarade barockslottet och i dess natursköna omgivningar.

Kulturföreningen Christinas Wänner vill lyfta fram upphovskvinnan bakom slottet, Christina Piper. En viktig målsättning för programverksamheten är att utveckla aktiviteter som levandegör hennes liv och arbete, samt tiden hon verkade i, 1700-talet. Besökaren ges möjlighet att möta Christina Piper och hennes värld i guidningar på slottet, berättarvandringar och genom rummen i Christinas våning som för oss tillbaka till slottets första tid.

Berättarsalong ”Alla dessa Christinor…och så var det ju Malla!”

Vid sidan av aktiviteter som hämtar sin inspiration från Christina Piper och 1700-talet, bjuder slottet även in besökaren till event som är förankrade i vår tid.

All programverksamhet har ett feministiskt perspektiv och ska genomsyras av ett hållbarhetstänk där naturen skyddas och kulturella, historiska och sociala värden bevaras.

Kulturföreningen Christinas Wänner strävar efter att bli förankrade i bygden och välkomnar samarbete med enskilda, lokala föreningar och organisationer som vill arrangera kurser och event på slottet och i dess omgivning. Kulturföreningen är helt fristående från privata, partipolitiska och religiösa intressen, och driver Christinehofprojektet som ett icke vinstdrivande projekt, när alla kostnader är betalda tillfaller överskottet den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Tycker du också om Christinehof slott? Vill du att det gyllene slottet ska fortsätta vara öppet, en plats där vi kan mötas för olika event eller bara ta en fika? Då ska du bli medlem i kulturföreningen Christinas Wänner!

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.