Öppettider & Kontakt

ÖPPET

  • 16 maj – 21 juni: lördag-söndag 11.00-16.00
  • 23 juni – 30 augusti: tisdag-söndag 11.00-16.00
  • 1 – 27 september: lördag-söndag 11.00-16.00

KONTAKT

DONATIONER

Ideella kulturföreningen Christinas Wänner verkar för att levandegöra vår kvinnohistoria, och då i synnerhet Christina Pipers liv. Det gör vi genom utställningar, produktion av böcker, filmer och arkivprojektet Christina Pipers brevarkiv.
Vi tar tacksamt emot donationer på föreningens bankgiro: 307-6478.
Vänligen notera vad donationen avser.

Scroll to Top