10. Christinehofs gård

Stallbyggnaden Christinehofs gård

Christinehofs gård. Gårdsbyggnaden stod klar 1751. En ladugård från Kullstorp, som tillhört Alunbrukets förre ägare Beck, flyttades hit. På gården fanns oxar för lantbruksarbete, grisar, får och getter.

Alunbrukets arbetshästar var inhysta i stallet över vintern när arbetet på bruket låg nere. Mycket av gårdens produkter gick till det stora godsmagasinet vid Alunbruket, där brukets familjer kunde köpa korn, bovete, råg, saltat fläsk och ål. Det mesta av spannmålet gick dock till brännvinstillverkning.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.