13. Trädgårdsmästarens hus

På gräsplanen låg den gamla trädgårdsmästarbostaden. I bakgrunden vagnslidret och slottets östra sida.

Trädgårdsmästarens hus. Byggnaden som inte finns längre kom till på Carl Fredrik Pipers tid (1700 – 1771).
Carl Fredrik var Christina Pipers ende son och efterträdde sin mor som fideikommissarie till Christinehof och Högestad.

Efter Christina Pipers död användes slottet som ett sommarnöje, Carl Fredrik med familj tillbringade sommar och höst (juli – oktober) på Christinehof.

Trädgårdsmästaren var ansvarig för trädgårdens skötsel och odlingen av frukt, bär och grönsaker till familjens måltider.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.