15. Idegran

Idegran. Taxus baccata.

Idegran är en barrväxt som kan bli mycket gammal.
En gång fanns det en rad med idegranar planterade utmed terrasskanten. Att döma av det rikt förgrenade exemplaret som finns kvar har idegranarna varit formklippta.

Ytterligare två idegranar finns vid infarten till Christinehof.

Scroll to Top