9. Åttakanten och Iskällaren

Åttakanten
Åttakanten.

Åttakanten och Iskällaren.

Den lustiga byggnaden med åtta kanter tillkom troligen efter Christina Pipers tid. Den finns först med på en karta från 1864. Huset har fungerat som hönshus, och under 1900-talet även som bostad för godsets anställda.

Iskällaren var belägen i grusåsen väster om åttakanten. Här förvarades isblocken som sågades upp under vintern under sågspån. Isen hämtades från Verkasjön och de närbelägna dammarna.

Iskällaren användes från 1800-talet, dessförinnan användes jordkällaren som kylförvaring för mat.

Galleri

Varukorg
Scroll to Top