8. Stenmuren

Stenmuren kring terrasserna

Stenmuren kring den nedre terrasen planerades redan 1736 av Christina Piper. Muren fungerade som ett stöd för den konstgjorda terrassen och som en gräns mellan trädgården och den omgivande vilda naturen.

Flera murar byggdes vid Christinehof, borggården omgärdades av en inre mur och kring lindplanteringen byggdes en manshög skyddande mur.

PS: Jag skickar Trädgårdsmästare Jean Limburg härifrån till herr Direktören så att han kan bli informerad om trädgårdsplatsens utseende och utstakning vid det Nya Huset. När platsen blivit utstakad på alla tre sidorna runt huset ber jag att den också ska bli inringad av en stengärdsgård. Planeringen av trädgården får sedan påbörjas.

(Christina Piper i brev till sin direktör vid Alunbruket, Ivar Ryting, 7 augusti 1741)

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.