14. Växthusen

Här syns växthusen och odlingarna under fönster

Växthusen. Två växthus med murade grunder och glastak mot söder byggdes i början av 1800-talet. Ett växthus anlades delvis med stöd mot vagnslidrets södervägg och fortsatte ytterligare ett tiotal meter österut. Fortfarande kan man se fästena efter växthuset på vagnslidrets vägg.

Ett andra fristående växthus uppfördes i längdriktningen österut efter det första. I växthusen odlades vindruvor, aprikoser och fikon. Men även Scarletpelargonier och rosor som Marechal Niel, Isabella Sprunt, Sombreuil, Madame Rivers och Senator Weisse.

Ett av växthusens tak var helt täckt av ett gigantiskt exemplar av den gula rosen Cromatella som sträckte sig tolv meter på längden och fyra meter på bredden.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.