7. Siktlinjen

Vy längs siktlinjen på slottets norra sida
Vy längs siktlinjen på slottets norra sida.

Siktlinjen. Christinehofs barockanläggning är uppbyggd kring en siktaxel. Här vid trappan mellan buxbomkloten kan du följa siktlinjen norrut  över den nedre terrassen och vidare över sjön in i skogen.

Där trädgårdsanläggningen möter vattnet anlades en halvcirkelformad plats, en patte dóie, (gåsfot) som förstärker siktlinjens riktning. Denna plats finns kvar än idag. Sjön dikades ut efter Christina Pipers tid men återställdes av den nuvarande fideikommissarien, Carl Piper.

På Christina Pipers tid fanns inga höga träd eller buskar inom fem kilometers radie från Alunbruket. Christina Piper kunde därför följa siktlinjen genom ett nästintill öppet landskap två kilometer i nordlig riktning mot Traneboda.

Galleri

Varukorg
Scroll to Top