12. Lindplanen

Först när man rundade lindplanen visades slottet i all sin prakt.

Lindplanen. Du står vid ingången till en lindplantering som en gång rymde hundratals träd och mätte 100 x 160 meter. Idag finns bara ett fåtal kvar av lindarna som planterades i räta rader i ett rutnätsmönster, allt enligt barockens strävan efter symmetri och regelbundenhet.

Genom lindplanen gick en korsgång mot alla väderstreck; tänk er att vandra under taket av lindlöv som prasslade i vinden! Lindplanen dolde slottet; först när besökaren svängt runt planteringen uppenbarade sig Christinehofs gyllene byggnad. Överraskningsmomentet var en del av trädgårdsarkitekturen.

Lindplanen omgavs av en stenmur för att freda träden från viltet och kanske även från människor på jakt efter ved. Lindplanen var ursprungligen en del av ”Hunnaklöfsbacken”, vars jord användes till anläggningen av de dubbla terrasserna kring Christinehof. Se även skylt 4.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.