Upplev Christinehofs historiska trädgård

1. Slottsbyggnaden

Vy över Christinehof från uppfarten.

Slottsbyggnaden. Christinehof uppfördes 1737- 1741 i tysk-barock stil med karolinska drag. Entreprenör var fortifikationsmurmästaren Georg Mockelten, som även kan ha ritat byggnaden. Det ursprungliga säteritaket ändrades på inrådan av arkitekt Carl Hårleman till ett mansardtak med glaserade tegelpannor. Hårleman föreslog också att slottet skulle målas i en gyllengul färg som tillverkas genom att blanda järnvitriol …

1. Slottsbyggnaden Läs mer »

2. Stallet

Moderna hästkrafter fram paviljongen som en gång fungerade som stall

Stallet. Ett par år efter att huvudbyggnaden stod klar byggdes två valmtakstäckta paviljonger vid Christinehof för hästar och vagnar. Entreprenör var murarmästaren Petter Frantzon i Ystad. Stallet stod färdigt 1744. Christina Pipers vagnshästar var uppstallade här vid hennes besök till Alunbruket då hon övernattade på slottet. Bakom paviljongen fanns en inhägnad för hästarna. Idag är …

2. Stallet Läs mer »

3. Vagnslider och brygghus

Vagnslidrets baksida, här körde vagnarna in

Vagnslider och brygghus. På paviljongens baksida ser man fortfarande gångjärnen till de stora portarna. I vagnslidret rymdes också ett brygghus för tillverkning av öl och svagdricka. Christina Piper färdades regelbundet mellan bostaden på Krageholm och Alunbruket, då hon övernattade på Christinehof. Restiden med häst och vagn från Krageholm till Christinehof var ca 2,5 timmar. Vid …

3. Vagnslider och brygghus Läs mer »

4. Barockanläggning

Christinehof som det kan ha gestaltat sig under 1700-talet. Teckningen ingår i projektarbetet Christinehofs barockträdgård från 1990 som utfördes av studenter vid Alnarp.

Christina Piper var den första i 1700-talets Skåne som anlade större barocka trädgårdar vid sina slott. En barockanläggning skulle binda samman byggnad, trädgård och landskap till en helhet. Krageholms trädgård ansågs enligt Carl von Linné vara en av de präktigaste i Skåne. Trädgården vid Christinehof anlades i mindre skala men uppfyllde barockens grundregel om symmetri …

4. Barockanläggning Läs mer »

5. Lönngång

Lönngångens början i slottets källare.

Lönngång. I slänten mellan den övre och nedre terrassen byggdes en gångtunnel direkt från nyttoträdgården till grovköket i källaren. Genom tunneln tog man in frukt, grönsaker, bär, rotfrukter, hela djurkroppar, fisk och andra förnödenheter. Vedförrådet var också förlagt i källaren. Gångtunneln användes även till att forsla ut avfall och latrin; slottet var utrustat med avträden …

5. Lönngång Läs mer »

6. Barockträdgårdens nedre terrass

Nedre terrassens gräsplaner

Barockträdgårdens nedre terrass. Terrassen kombinerade skönhet med nytta och var indelad i åtta kvarter. I kvarteren planterades fruktträden troligen i quincuncem, förband om fem, en design som Carl von Linné observerat på Krageholm. Här fanns även kvarter för bär, grönsaker, kål, rotfrukter och humle. Kvarteren som var omgärdade av klippta häckar i alm eller avenbok …

6. Barockträdgårdens nedre terrass Läs mer »

7. Siktlinjen

Vy längs siktlinjen på slottets norra sida

Siktlinjen. Christinehofs barockanläggning är uppbyggd kring en siktaxel. Här vid trappan mellan buxbomkloten kan du följa siktlinjen norrut  över den nedre terrassen och vidare över sjön in i skogen. Där trädgårdsanläggningen möter vattnet anlades en halvcirkelformad plats, en patte dóie, (gåsfot) som förstärker siktlinjens riktning. Denna plats finns kvar än idag. Sjön dikades ut efter …

7. Siktlinjen Läs mer »

8. Stenmuren

Stenmuren kring terrasserna

Stenmuren kring den nedre terrasen planerades redan 1736 av Christina Piper. Muren fungerade som ett stöd för den konstgjorda terrassen och som en gräns mellan trädgården och den omgivande vilda naturen. Flera murar byggdes vid Christinehof, borggården omgärdades av en inre mur och kring lindplanteringen byggdes en manshög skyddande mur. PS: Jag skickar Trädgårdsmästare Jean …

8. Stenmuren Läs mer »

9. Åttakanten och Iskällaren

Åttakanten

Åttakanten och Iskällaren. Den lustiga byggnaden med åtta kanter tillkom troligen efter Christina Pipers tid. Den finns först med på en karta från 1864. Huset har fungerat som hönshus, och under 1900-talet även som bostad för godsets anställda. Iskällaren var belägen i grusåsen väster om åttakanten. Här förvarades isblocken som sågades upp under vintern under …

9. Åttakanten och Iskällaren Läs mer »

10. Christinehofs gård

Stallbyggnaden Christinehofs gård

Christinehofs gård. Gårdsbyggnaden stod klar 1751. En ladugård från Kullstorp, som tillhört Alunbrukets förre ägare Beck, flyttades hit. På gården fanns oxar för lantbruksarbete, grisar, får och getter. Alunbrukets arbetshästar var inhysta i stallet över vintern när arbetet på bruket låg nere. Mycket av gårdens produkter gick till det stora godsmagasinet vid Alunbruket, där brukets …

10. Christinehofs gård Läs mer »

Scroll to Top