På flygfotografiet från 1930-talet finns fortfarande växthusen kvar på Christinehof, se bildens nedre högra del

På flygfotografiet från 1930-talet finns fortfarande växthusen kvar på Christinehof, se bildens nedre högra del

Scroll to Top