3. Vagnslider och brygghus

Vagnslidrets baksida, här körde vagnarna in

Vagnslider och brygghus. På paviljongens baksida ser man fortfarande gångjärnen till de stora portarna. I vagnslidret rymdes också ett brygghus för tillverkning av öl och svagdricka.

Christina Piper färdades regelbundet mellan bostaden på Krageholm och Alunbruket, då hon övernattade på Christinehof. Restiden med häst och vagn från Krageholm till Christinehof var ca 2,5 timmar. Vid kortare resor användes en eller två körhästar till vagn av kupétyp och fyrspann vid längre turer.

På vägen från Krageholm till Alunbruket och Christinehof färdades Christina Piper genom ett landskap där hon ägde och behärskade nästan all jord och skog.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.