Tsarens mest dyrbare fånge

Carl Pipers fältsäng – ett trehundra år långt äventyr

Utställningen berättar om Carl Pipers långa färd genom Stora nordiska kriget, tillfångatagandet i Poltava och det bittra slutet i en fängelsehåla i Ryssland. Grevens unika fältsäng visas på slottet.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.