Utställningen: Tsarens mest dyrbare fånge

Carl Pipers fältsäng – ett trehundra år långt äventyr

Nu får Christina Piper maka på sig! Sommaren 2022 spelade nämligen maken Carl Piper huvudrollen på Christinehof. Utställningen berättar om Carl Pipers långa färd genom Stora nordiska kriget, tillfångatagandet i Poltava och det bittra slutet i en fängelsehåla i Ryssland. Grevens unika fältsäng visas på slottet.

Utställningen invigdes 26 maj 2022 av Skånes landshövding Anneli Hulthén. Vid invigningen medverkade Skånes Caroliner med högvakt och kanonsalut. Tomelilla ungdomsorkester framförde nyupptäckt fältmusik från Stora nordiska kriget.

 

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.
EnglishSwedish