Ulla von Haffner

Ulla von Haffner

Ulla var danska och växte upp på Egholm slott vid Roskilde.

Hon var mellandotter till danske statsmannen Wolfgang von Haffner och Sofia Vilhelmina Carolina Krieger. Ulla var en av de tre ”vackra systrarna von Haffner”.

Hon gifte sig 1877 med Gustaf ”Gösta” Magnus Edvard Ruuth vid 42 års ålder, paret fick inga barn. Från ett tidigare äktenskap hade Gösta dottern Märta, som dog endast nio år gammal. Gösta Ruuth innehade Ruuthsbo fideikommiss.

Ulla är avporträtterad av danske konstnären August Schiött. Schiött som var flitig som porträttmålare och överöstes med beställningar då han hörde till dåtidens mest eftertraktade konstnärer. Under 1860-talet besökte han Sverige ett flertal gånger för att måla beställda porträtt av den svenska adeln.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.