2. Stallet

Moderna hästkrafter fram paviljongen som en gång fungerade som stall

Stallet. Ett par år efter att huvudbyggnaden stod klar byggdes två valmtakstäckta paviljonger vid Christinehof för hästar och vagnar. Entreprenör var murarmästaren Petter Frantzon i Ystad. Stallet stod färdigt 1744.

Christina Pipers vagnshästar var uppstallade här vid hennes besök till Alunbruket då hon övernattade på slottet. Bakom paviljongen fanns en inhägnad för hästarna. Idag är det får som betar ängsgräset.

Vid Christina Pipers död 1752 inventerades alla hennes ägodelar, däribland hästarna. De hette Magga, Courtisan, Krooknäsan, Sissa, Pigan, KiöttLisa, Caisa, Favorit, Tösen, Lisken, Högpannan, Hwitfotan, och Brilliant.

En mur förband paviljongerna med slottet, likaså fanns det en mur mellan paviljongerna så att det bildades en avant-cour, en sluten förgård till slottet.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.