1. Slottsbyggnaden

Vy över Christinehof från uppfarten.

Slottsbyggnaden. Christinehof uppfördes 1737- 1741 i tysk-barock stil med karolinska drag. Entreprenör var fortifikationsmurmästaren Georg Mockelten, som även kan ha ritat byggnaden. Det ursprungliga säteritaket ändrades på inrådan av arkitekt Carl Hårleman till ett mansardtak med glaserade tegelpannor. Hårleman föreslog också att slottet skulle målas i en gyllengul färg som tillverkas genom att blanda järnvitriol i kalkfärg; en populär färg på 1700-talet.

Christina Piper kallade sitt nya slott ”Det nya huset i Andrarum”. Först efter hennes 1752 död gavs slottet namnet Christinehof.

Vänd blicken söderut mot uppfarten till slottet: här ser du siktlinjen som du står på och vars axel hela anläggningen är byggd kring. Siktlinjen löper rakt igenom slottet och fortsätter ut på norra sidan. Se skylt 7.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.