Slott och kvinnosäten på 1700-talet

Christinehof vykort 1935 som visar trädgården vid Christinehof

Under 1700-talet uppfördes ett 40-tal nya slott i Sverige. En av de flitigaste slottsbyggarna var Christina Piper. Men Christina var inte helt ensam om att vända upp och ner på sin tids förhållanden och skaka om ord som ”herrgård” och ”herresäte”.

Bland 1700-talets slottsbyggare framträder tre kvinnor till förutom Christina.

Sofia Albertina, Gustav III:s självständiga syster, är kvinnan bakom Arvfurstens palats, där Sveriges Utrikesdepartement idag huserar.

Ulrika Charlotta Taube hann bygga upp Sparreholm två gånger, först i trä och sedan i sten.

Anna Maria Falkenberg uppförde Brokinds slott.

Med fem nybyggda slott under bältet är Christina Piper den största byggkvinnan av alla, bland både män och kvinnor under 1700-talet. Hennes sista projekt som slottsbyggare blir Christinehof slott – ett av Sveriges kvinnosäten.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.