Program 2023

1 JUNI
Vad vill vi med Alunbruket?
Vi firar Christina Pipers 350-årsdag med samtal om framtiden för kulturarvet.

3-4 JUNI
KÖRFESTIVAL ”Sjung dig lycklig”
med Angelica Alm

25 JUNI
Invigning av utställningen CARTOMANI
1800-talets selfies

22-23 JULI
LILLA KVINNOFESTIVALEN

28-29 JULI
SKÅNES CAROLINER besöker Christinehof

3 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
FRÅN DROTTNING AV GUDS NÅDE TILL SKICKLIG YRKESKVINNA
– om Sveriges drottningar och deras roll under fem sekel

10 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
GUSTAV VASA VAR EJ KUNG AV SKÅNE – men det var många andra!

17 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
BERTHA, ROSALIE OCH HILDA – Kvinnliga fotopionjärer

24 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
SKÅNSKA KAVALLERIET – ryttarna som satte spår i landskapet

31 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
HEDVIG ELEONORA – drottning i stormaktstidens Sverige

Program 2023

1 JUNI
Vad vill vi med Alunbruket?
Vi firar Christina Pipers 350-årsdag med samtal om framtiden för kulturarvet.

3-4 JUNI
KÖRFESTIVAL ”Sjung dig lycklig”
med Angelica Alm

25 JUNI
Invigning av utställningen CARTOMANI
1800-talets selfies

22-23 JULI
LILLA KVINNOFESTIVALEN

28-29 JULI
SKÅNES CAROLINER besöker Christinehof

3 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
FRÅN DROTTNING AV GUDS NÅDE TILL SKICKLIG YRKESKVINNA
– om Sveriges drottningar och deras roll under fem sekel

10 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
GUSTAV VASA VAR EJ KUNG AV SKÅNE – men det var många andra!

17 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
BERTHA, ROSALIE OCH HILDA – Kvinnliga fotopionjärer

24 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
SKÅNSKA KAVALLERIET – ryttarna som satte spår i landskapet

31 AUGUSTI | FÖRELÄSNING
HEDVIG ELEONORA – drottning i stormaktstidens Sverige

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.