5. Lönngång

Lönngångens början i slottets källare.

Lönngång. I slänten mellan den övre och nedre terrassen byggdes en gångtunnel direkt från nyttoträdgården till grovköket i källaren.

Genom tunneln tog man in frukt, grönsaker, bär, rotfrukter, hela djurkroppar, fisk och andra förnödenheter. Vedförrådet var också förlagt i källaren.

Gångtunneln användes även till att forsla ut avfall och latrin; slottet var utrustat med avträden vars avlopp ledde ner till latrintunnor i källaren.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.