På Barnekows karta från ca 1767 är lindplanen utmärkt med ett fält fyllt med prickar i jämna rader. Varje prick är en lind

På Barnekows karta från ca 1767 är lindplanen utmärkt med ett fält fyllt med prickar i jämna rader. Varje prick är en lind

Scroll to Top