Hedvig Piper

Hedvig Piper

Hedvig ”Hedda” Ekeblad var dotter till Eva och Claes Ekeblad, och maka till Carl Gustaf Piper.

Både Hedvig och Carl Gustaf hade viktiga positioner vid hovet. Carl Gustaf var hovchef hos drottning Sofia Magdalena, Gustav III:s gemål. Hedvig var statsfru hos drottningen.

Hedvig Piper beskrivs av den skarpsynta hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta, som ”ganska vacker men obildad, högfärdig, lösmynt, obegåvad och med ett dåligt temperament”.

Äktenskapet med Carl Gustaf Piper var djupt olyckligt.

”Vad tjänar juveler, rikedom, höghet, då hjärtat ej är nöjt? skriver Hedvigs bror Claes Julius Ekeblad, som var en flitig dagboksskrivare, när han får klart för sig hur illa det står till i systerns äktenskap och avslöjar också vad som är problemet; maken Carl Gustaf har en kärleksrelation med sin kammartjänare Beck: “hon ser sig dagligen komprometterad med dess kammartjänare, äger intet att säga i sitt eget hus”.

Det är ständiga tvister mellan makarna, Carl Gustaf vill flytta till Skåne med Beck och skicka sönerna utomlands. Hedvigs bror ser ingen annan utväg än skilsmässa eftersom systerns ställning är så “humiliant”, förödmjukande. Men Beck hinner dö innan något sådant beslut fattas.

Claes Julius Ekeblad menade att systern ”i viss mån saknade Beck, emedan han tog hennes parti vid många tillfällen, då trakasserier voro på färde”.

Hedvigs porträtt är målat av Gustaf Lundberg inför förlovningen med Carl Gustaf Piper.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.