Fyra Fräcka Fruntimmer

Vi är en grupp författare, tillika Fyra Fräcka Fruntimmer, från Östra Skåne med en färgklick från Malmö: Barbro Blomberg, Maria Elena Bergman, Marianne E Gunve och Helen Halldorsdottir. Vi skriver om kvinnors villkor och levnadsöden. I antologin, ”Rätten till min egen död”, utgiven av Litteraturrundan 2021, medverkar vi alla fyra tillsammans med bl.a. P C Jersild och Johan Tyrberg, biskop i Lund. Vår idé är att under fruntimmersveckan på Christinehofs slott 21/7 – 24/7 2022 erbjuda föreläsningar.

Maria Elena Bergman

Född i Chile. Har bott i Dalarna, Stockholm, Södertälje och är numera bosatt i Gnalöv, Österlen. Jag har alltid skrivit, främst som akademiker sedan efter pensionen odlar jag mitt intresse: att författa. Jag har skrivit krönikor, artiklar och deltagit i fyra antologier.

Roman: Sju Systrar (2020)

Föreläsning: “Jag vill inte vara invandrare.” I föreläsningen vill Maria ifrågasätta begreppet invandrare. Hon ser detta med integration som ett individuellt och kollektivt projekt. Hon tar upp olika aspekter av hur det kan vara att förvalta sin dubbla kulturella kompetens. Hon avrundar med några reflektioner om konstruktionen av ” invandrare” och dess konsekvenser och knyter an till sin roman Sju systrar.

Barbro Blomberg

Journalist men numera författare på heltid. Började skriva skönlitterärt när hon gick i pension. Har gått på Lunds universitets författarskola och har magisterexamen i litterär gestaltning. De två senaste romanerna nedan fick betyget fyra av fem av Bibliotekstjänst. Romanen ”Längtans vals” nominerades till Selmapriset 2018.

Romaner: Livstystnad (2010), Längtans vals (2017) och Fånga ljuset (2020)

Föreläsning: ”Starka föregångskvinnor som inspirerar.” Barbro Blomberg berättar om bakgrunden till sina historiska romaner och den kreativa processen i skrivandet. Hon blir ofta inspirerad av bilder och drivkraften är nyfikenhet och research, men hon låter också nya bekantskaper överraska. Hennes dokumentära romaner bygger på verkligheten, men bakom fasaderna finns hemligheter. De fördunklar snarare än förklarar.

Marianne E Gunve

Jag har en bakgrund som speciallärare och utredningspedagog. Utbildade mig inom kreativt skrivande vid Högskolan i Skövde under ett år samt två år på Sörängens Folkhögskola efter pensioneringen. Har fått två noveller publicerade i Bonne Nouvelle och blev nominerad i en av radio P 3:s novelltävlingar. Skriver kåserier i Österlenmagasinet och har hittills skrivit två romaner. Båda fick betyget fyra av fem av Bibliotekstjänst och romanen Clarys Krig nominerades till Selmapriset 2021.

Romaner: Fina Flickor (2018), Clarys Krig (2020)

Föreläsning: ”Kvinnor, heder och krig i 30- och 40-talens Sverige.” Marianne E Gunve gör jämförelser mellan hedersbegrepp bland svenskfödda kvinnor förr och nysvenska kvinnor. Hon behandlar även hur olika koder påverkar kommunikationen mellan könen och samhällsklasserna. Rädslan för krig var lika påtaglig då, som den är för närvarande. Många paralleller i romanerna kan dras mellan dåtid och nutid. Marianne exemplifierar genom att läsa korta stycken ur de utgivna romanerna samt den kommande.

Helen Halldorsdottir

Född på Island men har bott länge i Sverige och i Argentina. Helen var med om att starta ViPoeter, var en av redaktörerna och översättarna för poesitidskriften Marusia. Helen organiserade Poesifestivalen i Lund under några år, organiserade Islandsveckan i Skåne och var i två år ordförande för Författarcentrum Syd på 00-talet. Helen är ordförande för Litteraturrundan samt projektledare för Rundan och Bokmässan i Lund.

Böcker: Livets tunna skal (1996), Aurora, en presentation av 21 isländska poeter (2002) (översättare & redaktör), Livet är tango, dikter om kärleken och livet (2003), Fallskärmsresor (2004) (översättare & redaktör)

Föreläsning och poesi: Livet är TANGO där kärlek, sorger, dans, vänskap, död mm blandas om vart annat. Det blir diktläsning och anekdoter från livet i tangons mecca Buenos Aires där Helen bodde och var verksam under 14 år, drev som första utländska kvinna bl.a. traditionella milongor (tangodansställen) och de första alternativ-, openminded- och rökfria milongorna i Argentina.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.