Fritz Piper

Fritz Piper

Svensk greve, hovstallmästare och riksdagspolitiker.
Ägare till Krageholm. Gift med Aurora, född Brahe.

Fritz Piper fick ta över som fideikommissarie till Christinehof och Högestad efter sin äldre bror Eriks död, Erik saknade arvingar efter att ende sonen Carl Thomas Fredrik avlidit bara trettio år gammal.

Fritz var redan 60 år när han trädde in som fideikommissarie, men han var känd som en duktig jordbrukare och hade redan under en längre tid drivit fideikommisset för sin äldre brors räkning, vid sidan av skötseln av det egna godset, Krageholm. ”Onkel Fritz”, som han kallades i familjekretsen, och Aurora var barnlösa och engagerade sig mycket i sina unga släktingar och fungerade som en sammanhållande kraft inom familjen.

Fredrik Ulrik Wrangel minns: ”När de forna pojkarna, hans och grevinnans bror- och systerbarn blivit excellenser, statsråd, överstekammarherrar, generaler, serafimerriddare, var det ganska egendomligt att se den vördnad, den nästan barnsliga respekt, varmed sådana höga herrar blickade upp till denna släktens Nestor”.

Fritz dog vid 90 och brorsonen Thom Piper tog över fideikommisset. Medan Krageholm, som inte ingick i fideikommisset, testamenterades till hans systersöner i Brahefamiljen.

Porträttet är målat av Gustaf Uno Troili 1851. Troili studerade på 1840-talet för Olof Södermark och följde 1845 denne till Rom, där han stannade till 1849. Åren 1857-58 studerade han för Thomas Couture i Paris. Med sina psykologiskt djuplodande ämbetsmanna- och aristokratporträtt var Troili den främste svenske porträttmålaren i sin generation. Han framträdde också som komponist av sånger och pianostycken.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.