Eva Ekeblad

Eva Ekeblad

Grevinna och maka till Claes Ekeblad. Svärmor till Carl Gustaf Piper som är gift med dottern Hedvig. Mormor till fideikommissarien Carl Claes Piper.

Eva Ekeblad är avbildad i riksrådsdräkten, i ett parporträtt med maken och riksrådet Claes Ekeblad. Hon gifte sig 16 år gammal, med den dubbelt så gamle Ekeblad. Tillsammans fick de åtta barn. Eva Ekeblad var precis som sin man en mycket duglig person som tog hand om familjegodsen medan han skötte rikets affärer. Hon beskrevs som respektingivande och auktoritär, men rättvis.

Eva var genuint intresserad av jordbruk och experimenterade bland annat med potatis, för att framställa produkter som brännvin, stärkelse och puder. Som en liten anekdot påstås det att fru Ekeblad pyntade sin peruk med potatisblommor.

Riksrådet Nils Palmstierna föreslog att Vetenskapsakademien skulle börja ta in även kvinnliga ledamöter som Eva Ekeblad: ”om icke akademien kunde kalla till ledamöter vittra fruntimmer, vilket ej skall vara obrukeligit i utländska societeter, såsom Émilie du Châtelet i Bolongiska akademien. Föreslog fördenskull grevinnan fru Ekeblad, som i anledning av den synnerliga håg hon haver för försöks anställande, ej skulle underlåta att ytterligare giva varjehanda nyttiga rön vid handen”.

Därmed tog Eva Ekeblad, endast 24 år gammal, plats som första kvinnan i Vetenskapsakademin.

Högt upp i åldern var Eva pigg och energisk. Svärdottern Brita skriver till maken Claes Julius ett år före Evas död att huset var fullt av gäster: ”Här är så mycket unga herrar, så vore inte din mor så gammal som hon är, vet jag inte hur man skulle döma”.

Porträttet är troligtvis en kopia av Jakob Björck, efter original av Gustaf Lundberg.

Eva Ekeblad vid tiden för inträdet i vetanskapsakademien

Eva Ekeblad vid tiden för inträdet i vetanskapsakademien.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.