Ers kungliga invandrare

Våra kungliga invandrare har oftast varit kvinnor. Fram till våra dagar genomsöktes Europas kungahus och aristokrati i jakt på lämpliga partners. De utvalda kvinnorna hade en viktig uppgift: att föda en tronföljare. Den personliga lyckan kom i andra hand.

Porträttet visar drottning Lovisa från Nederländerna, olyckligt gift med Karl XV; maken var notoriskt otrogen.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.