Eric Ruuth

Eric Ruuth

Eric Ruuth kunde skriva många titlar på sitt visitkort: greve, generalguvernör, lantmarskalk, kapten, företagare och finansminister.

Konstnären Jonas Forsslund har målat av excellensen i full serafimerdräkt med kedja och kors. Ovanför serafimerkedjan hänger Nordstjärneorden i svart band, eftersom; ”det swarta är thet okunskapens mörker stiernans stråålar will genomlysa.” Kraschan kommer från franskans crachat, som egentligen betyder ‘spottloska’.

Eric Ruuth stod nära Gustav den III, under hans regim lyste Ruuths stjärna som klarast. Men Ruuth blev inte populär hos efterträdaren, Karl XIII och lämnade hovet. Därefter ägnade han sig åt att utveckla sina företag och jordegendomar i Skåne. Ruuth var ägare till Marsvinsholm och Gundralöv, som döptes om till Ruuthsbo. Vi kan tacka Eric Ruuth för herrgårdsosten. Den har sitt ursprung på Marsvinsholm. 1787 bjöd Eric Ruuth in schweizaren Pierre Nicolas du Bas för att lära tillverkningen av schweizerost. Två år senare var du Bas klar med uppgiften och Sveriges första herrgårdsost hade skapats. Som företagare startade Eric Ruuth stenkolsverket i Höganäs, han räknas som grundare av orten och står staty i stadens park.

Två av Erik Ruuths döttrar gifte sig med Piprar: Elisabet Charlotta var gift med Erik och Ebba Maria med fideikommissarien Carl Claes Piper. Tredje dottern, Sofia Augusta  var gift med engelske sjöamiralen Thomas Baker.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.