Ebba Wilhelmina von Haffner

Ebba Wilhelmina von Haffner

Unga Ebba är avporträtterad av danske konstnären August Schiött (1823-1895). Som porträttmålare var Schiött oerhört flitig och han överöstes med beställningar eftersom han hörde till dåtidens mest eftertraktade konstnärer. Under 1860-talet besökte han Sverige ett flertal gånger för att måla beställda porträtt av den svenska adeln.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.