Ebba Wilhelmina Piper
född von Haffner

Ebba Wilhelmina Piper född von Haffner

Ebba var danska och växte upp på Egholm slott vid Roskilde. Hon var den yngsta av de tre ”vackra systrarna von Haffner”. Föräldrarna var danske statsmannen Wolfgang von Haffner och Sofia Vilhelmina Carolina Krieger. Von Haffner var general, högerpolitiker och innehade under sin livstid flera ministerposter i Danmark.

Ebba gifte sig med Alfred Piper i Roskilde 1857 och tillsammans fick de tre barn. Sonen Erik är stamfader till nuvarande fideikommissarien Carl Piper. Ebba och Alfred bodde på Sövdeborgs slott, som är det nordligaste av de fyra slott som är belägna i naturområdet mellan Sjöbo och Ystad.

Kuriosa: Ebba var nära släkt med Karen Blixen. Ebbas faster – Dagmar Alvild Haffner – var farmor till Karen Blixen. Likheten mellan Ebba och den yngre släktingen Karen är slående när man betraktar ungdomsporträtten av båda.

Porträttet av Ebba målades av Bruno Hoppe 1904, året hon fyllde 68.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.