Ebba Ruuth

Ebba Ruuth

Ebba var dotter till Eric Ruuth, en av rikets herrar och finansminister under Gustav III. var gift med Carl Claes Piper, fideikommissarie till Christinehof och Högestad, och Ebba var statsfru hos Bernadotternas första drottning, Desideria.

Som statsfru var Ebba ansvarig för drottningens kontor, ständigt tillgänglig som sällskap. Hon tog emot personer i drottningens ställe, och närvarade som hennes representant vid olika högtider i societeten. Arbetsgivaren var en frånvarande drottning. Franska Desideria bosatte sig inte i Sverige förrän 1829 – då hade hon redan varit drottning i tio år. Som tack för sina hovtjänster fick Ebba ett porträtt i olja av drottning Desideria.

Okänd konstnär.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.