Claes Ekeblad

Claes Ekeblad

Greve och politiker, ägare till Stola herrgård och andra gods i Skaraborg. Svärfar till Carl Gustaf Piper som var gift med Ekeblads dotter Hedvig. Här är han avbildad iklädd riksrådsdräkten med karmosinröd mantel och bräm i hermelin. Dräkten lanserades av drottning Kristina i samband med hennes kröning 1650.

Claes Ekeblad var en lärd och bildad man som studerat vid flera utländska universitet innan han kom in på tjänstemannabanan. Som så många andra adelsmän anslöt han sig till hattarnas parti och blev vid 1738-1739 år riksdag insatt i det sekreta utskottet. Som en av hattarnas bästa krafter deltog han i hemliga överläggningar om krigsplanerna mot Ryssland. Ekeblad utnämndes samma år till kansliråd och i februari 1742 till Carl Gustaf Tessins efterträdare som envoyé vid franska hovet. Tillbaka i Sverige valdes han, 38 år gammal, till riksråd. Så småningom blev han även utsedd till kanslipresident – ett ämbete som till stora delar motsvarar det nuvarande statsministerämbetet.

Han var även ledamot i både Vetenskapsakademin och Vitterhetsakademin. 1762 blev han kansler för Åbo universitet, och 1770 för Uppsala universitet.

Han var gift med Eva Ekeblad, född De La Gardie.

Målningen är troligtvis en kopia av Jakob Björck, efter original av Gustaf Lundberg.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.