Christinapriset år 2022

Anette Cato tilldelas Christinapriset 2022

“Jag har själv lärt känna världen”.

Så skriver Christina Piper till sonen Carl Fredrik mot slutet av sitt liv. Hon vill få honom att förstå att det finns inga genvägar till framgången, Ska man lyckas gäller det att arbeta hårt, uthålligt, ta vara på sina kunskaper och erfarenheter som förvärvas på livets väg. OCH inte vara rädd för att ta vara på chanserna som dyker upp, att ha modet att kasta sig in i nya projekt, även när det är förbundet med risker. I Christina Pipers fall var det satsningen på Alunbruket, här visade hon prov på ett modigt företagande som blev en stor framgång. Den makalösa Christina Piper var inte bara en av Nordens främsta entreprenörer, hon var byggfru till flera slott och blev den första att anlägga stora barockträdgårdar i Skåne. Företagande, vetenskap och kultur gick hand i hand hos Christina Piper.

Till minne av Christina Piper har kulturföreningen Christinas Wänner instiftat Christinapriset. Mottagaren av Christinapriset ska ha gjort en betydande insats för att stärka och lyfta fram kultur eller företagande i sydöstra Skåne. I år delas priset ut för sjätte gången.

Årets mottagare av Christinapriset har på ett vackert och imponerande vis förenat både företagande och kultur i sin verksamhet.

I boken Trädgårdsmästaren från 1924 kan man läsa under rubriken Lärpenningar:

“Man kan aldrig nog ofta eller med för stor vältalighet giva var och en, som anlägger en ny trädgård, den förmaningen, att han hellre börjar med en liten och inskränkt areal, samt sköter denna väl, än med en större, vilkens skötsel, överstiger hans tillgång på penningar och arbetskraft”.

Vår pristagare satsade varken litet eller inskränkt. Hon vågade – helt i linje med Christina Pipers anda – tänka stort och anlade en omfattande trädgårdsanläggning, med både visningsträdgård och plantförsäljning. 

Christinapriset tilldelas Anette Cato på Den engelska trädgården vid Svabesholm.

Juryns motivering:
Anette Cato har sedan 2015 inte bara utvecklat ett nytt och attraktivt besöksmål i sydöstra Skåne, hon har även lyckats skapa en trädgård som är av stort skönhetsvärde. Anettes bakgrund som ekonom och hennes företagande har på ett vackert sätt gift sig med trädgårdskulturen, i det är fallet inspirerat av den engelska, eftersom Anette tillbringat många år i England. En lustighet i sammanhanget är att Anette först tittade på Christinehof som en lämplig plats för att gestalta sina idéer, men sedan föll valet som bekant på Svabesholm.

Vi i Christinas Wänner är glada att Anette nu är tillbaka på Christinehof – och den här gången som en mycket värdig mottagare av Christinapriset.

Priset är ett unikt silversmycke skapat av Åsa Borg i Tryde. Smycket föreställer en blomma som finns i relief på en av Christinehofs vackra eldstäder från 1741.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.