Carl Gustaf Piper

Carl Gustaf Piper

Svensk greve och överkammarherre.

Carl Gustaf Piper var äldste son till Carl Fredrik Piper, Christina Pipers ende son. Carl Gustaf beskrivs som ”puckelryggig, känd för sin kvickhet och sin skarpa tunga”. Liksom sin far visade han ett stort intresse för de fria konsterna, särskilt vitterheten, och han lär med åren ha skaffat sig ett omfattande bibiliotek.

Carl Gustaf ansågs som ett gott parti, han var rik och stod i tur att bli fideikommissarie till Christinehof och Högesta. Carl Gustaf och Hedvig gifte sig på våren 1769 och det arrangerade äktenskapet begåvades med tre söner i rask takt.

Carl Gustaf Piper inledde ett sexuellt förhållande med sin kammartjänare Beck som hade blivit hans ”högt älskade” favorit. Hedvigs bror Claes Julius beskriver i sin dagbok systerns dagar som tunga; kammartjänaren Beck ”chagrinerar henne på alla sätt”, skriver han och fortsätter: “För sitt sista barn är hon t. o. m nödsakad att köpa mat, då hon i sitt kök ej kan begära en buljong utan att bli contrecarré av Becken”.

Carl Gustaf Piper gör skandal vid Becks död, genom att öppet visa sin sorg. Kammartjänare Beck hade spelat en mäktig och viktig roll i det piperska hushållet, det stod klart för alla efter hans död.

Makarna Piper skildes aldrig. Carl Gustaf och Hedvig ligger begravda tillsammans i familjegraven på Ängsö slott.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.