Carl Claes Piper

Carl Claes Piper

Carl Claes Piper var äldste son till Carl Gustaf och Hedvig Piper.

Gift med Ebba Maria Ruuth, dotter till Eric Ruuth, statsfru hos drottningen. Två av deras söner blev fideikommissarie, först Carl Erik (gift med Elisabeth Augusta, f. Baker), och när deras ende son Carl dog 30 år gammal, blev Fritz (gift med Aurora f. Brahe) fideikommissarie.

Kuriosa om Carl Claes Piper: “Ifrig motståndare vid Örebro riksdag i augusti 1810 till valet af Bernadotte som svensk tronföljare, var dock Piper, likasom Johan Gabriel Oxenstierna, en af de hofmän, som på Stockholms slott mottogo den nye kronprinsen vid dennes första inträde därstädes och, tjusade af hans förbindliga artighet, instämde i Karl XIII:s bekanta yttrande: ”Bernadotte måtte dock vara en hederlig karl.” Så kom Carl Claes att ingå i den nye kungen Karl Johans hov. Carl Claes och hans Ebba, som också tjänstgjorde vid hovet tillbragte vintrarna i Stockholm och somrarna i dess omedelbara närhet, på Sturehof i Botkyrka socken, där paret var mantalsskrivna.

Carl Claes var en frånvarande fideikommissarie, vilket beskrivs på följande vis av en källa: ”På sina skånska domäner gjorde han endast helt korta besök, och dessa gods voro äfven till följd häraf tämligen vanhäfdade.”

Porträttet av Carl Claes Piper som en äldre herre är målat av Lars Hansen, 1813-72. Lars Hansen föddes på Bornholm och målade främst porträtt, däribland av Sveriges kungafamilj.

Så här såg Carl Claes ut som 30-åring, år 1800, klädd i livdrabanternas uniform. Porträttet är målat av Angelica Kauffmann

Så här såg Carl Claes ut som 30-åring, år 1800, klädd i livdrabanternas uniform. Porträttet är målat av Angelica Kauffmann.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.