Berättarsalong: Alla dessa kvinnor… en underhållande släktresa genom lycka, sorger och en riktigt präktig skandal!

Berättarsalong

Alla dessa kvinnor… en underhållande släktresa genom lycka, sorger och en riktigt präktig skandal!

Christina Piper är stammoder till ett vitt förgrenat träd av kvinnor och män. Vi har hittat många spännande kvinnor som satt sina avtryck i historien, här finns en fransk spion, en hovfröken som blev Sveriges första kvinnliga politiska fånge, och bland de ingifta märks vetenskapsakademins första kvinnliga ledamot, kungliga statsfruar, konstnärer och författare. Och ja, visst fanns det också kvinnor på släktträdets grenar som gömde sig bland löven och inte gjorde mycket väsen av sig, och som när de var riktigt olyckliga kunde instämma med Amalia Pipers utrop: “Min Gud, om jag blott kunde lära mig konsten att resignera!”

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.