Berättarsalonger
”Alla dessa Christinor…”

Tänk om detta hade varit för trehundra år sedan. Då hade vi fått niga och bocka djupt för kvinnan i tavlan. Fru Grevinnan Christina Piper! Det är med henne, den piperska stammodern, som vår berättelse tar sin början. Det är hon som blir mamma, fostermor, mormor, farmor och mormorsmor till kvinnorna som du möter i berättarsalongen:

”Alla dessa Christinor… och så var det ju Malla!”

Visa när