Adolf Fredrik Barnekow skiss 1760-talet

1767. Den tidigaste ritningen av Christinehofs trädgård gjordes av Adolf Fredrik Barnekow ca 1767, alltså 15 år efter Christina Pipers död. Det är Barnekows skissartade ritning som ligger till grund för vandringen Upplev Christinehofs historiska trädgård.

Scroll to Top