4. Barockanläggning

Christinehof som det kan ha gestaltat sig under 1700-talet. Teckningen ingår i projektarbetet Christinehofs barockträdgård från 1990 som utfördes av studenter vid Alnarp.

Christina Piper var den första i 1700-talets Skåne som anlade större barocka trädgårdar vid sina slott. En barockanläggning skulle binda samman byggnad, trädgård och landskap till en helhet. Krageholms trädgård ansågs enligt Carl von Linné vara en av de präktigaste i Skåne.

Trädgården vid Christinehof anlades i mindre skala men uppfyllde barockens grundregel om symmetri och regelbundenhet. Den anlades kring slottets norra, västra och östra sidor. Trädgården var terrasserad i två plan.
Som bottenmaterial användes slaggmaterial och alunskiffer från Alunbruket. Jordlagret kom från ”Hunnaklöfsbacken”, idag en gräsplan söder om slottsparkeringen.

När den nedre terrassen var klar påbörjades slottsbygget. Först när grunden och källaren murats anlades den övre terrassen kring slottet. Den innehöll fyra prydnadskvarter med sirliga broderier i buxbom.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.