Berättarsalong: Alla dessa karlar… en underhållande släktresa genom lycka, sorger och en riktigt präktig skandal!

Berättarsalong om Alla dessa Carl

Alla dessa karlar… en underhållande släktresa genom lycka, sorger och en riktigt präktig skandal!

Christina och Carl Piper får en son och fyra döttrar som når vuxen ålder. Tillsammans skapar de ett vitt förgrenat släktträd som fortfarande växer. Släkten innehåller många spännande män som satt sina avtryck i historien, här finns en revolutionär kungamördare, en grönavågare som lade grunden till den svenska folkskolan, en hoper med krigare, älskare, hovmän och marskalker, patriarkaliska herrar och mer jämlika, och några skulle vända sig i sina gravar om de visste att vi avslöjar deras väl förborgade hemligheter!

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.