Alfred Piper

Alfred Piper

Alfred Piper var ägare till Sövdeborg slott i Skåne och Egholm på Själland. Som riksdagsman var han ledamot av andra kammaren 1879-1881 och av första kammaren 1882-1899. Han var även ordförande i landstinget. Alfred Piper intresserade sig för den svenska hästaveln och deltog i förverkligandet av järnvägslinjen från Malmö och österut, till Simrishamn över Tomelilla.

Alfred Piper var en begåvad amatörkonstnär; i sin ungdom hade han rest till Italien där han lärt sig måleri. Vid Thom Pipers död 1899 ärvde Alfred Piper fideikommissegendomarna Christinehof med Andrarums alunbruk, Torup, Högestad och Baldringe. Han var innehavare av Serafimerorden och flera andra utmärkelser.

Alfred Piper var gift med danska Ebba Vilhelmina von Haffner. Tillsammans fick de tre barn, sonen Erik Alfred Wolfgang von Haffner Piper är stamfader till den nuvarande fideikommissarien Carl Piper.

Porträttet av den äldre  Alfred Piper målades av Bruno (Bror) Hoppe, som var bördig från Ystad. Hoppe hade studerat i Stockholm, Köpenhamn och Paris, och på 1890-talet drev han en målarskola för kvinnor i Malmö.

Två blomstermotiv av Alfred Piper. Alfred signerade sina alster med E Piper. Motivet med vallmo finns som magnet i Christinehofs slottsbutik.

Motiv signerat EAP Erik Alfred Piper

Motiv signerat E.A.P. Erik Alfred Piper.

Motiv 2 signerat EAP Erik Alfred Piper

Motiv signerat E.A.P. Erik Alfred Piper.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.