Nils Bus ska ringa i Alunbrukets vällingklocka

Nils Bus Alunbruket 9

Nils Bus är lite mallig. Han ska ringa till rast i Alunbrukets stora vällingklocka. Det är ett viktigt uppdrag. På 1700-talet är det bara rika människor som har råd med klocka. På Alunbruket talar vällingklockan om vad klockan är. Den ringer sex gånger om dagen. När det är tid att gå till morgonbön, börja arbeta, hålla rast, och när arbetet är slut för dagen.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.