Idag är Nils Bus en kärrepojke

Idag är Nils Bus en kärrepojke. Runt om i Alunbruket ligger röda slagghögar. När skiffern lutats färdig i ett karställe skyfflar Nils Bus upp slaggen på kärran och kör den till högen. Det var mest pojkar och kvinnor som fick göra det jobbet. Slagghögarna växte sig allt högre för varje år. För att få upp kärran med slaggen fick man köra i en slinga runt högen.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.