När alunskiffret var färdigrostat

När alunskiffret var färdigrostat fick Nils Bus köra det i en kärra till Karstället. Här fick skiffret ligga i vatten tills det bildats en kraftig lut. När luten var klar släpptes den ut i en ränna till Pannehuset där luten skulle kokas ner till alun. Fotot är taget i början av 1900-talet. Men det är fortfarande en Nils Bus som arbetar på bruket. Mannen som tittar rakt på dig heter Nils Nilsson Bus.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.