Det är en kall sommarnatt i Alunbruket

Nils Bus Alunbruket 4

Det är en kall sommarnatt i Alunbruket. Nils Bus har släpat fram ris till fyrplatsen där fyrbötarna rostar alunskiffer. Nu får han inte somna. Nils Bus ska vakta fyren. Fyren får aldrig slockna. Det värsta som kan hända är om det börjar regna. Släcks fyren kan man inte använda alunskiffret och måste börja om igen. Men i natt syns inga regnmoln på himlen.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.