I Stora Brottet bryts alunskiffer

Nils Bus Alunbruket 3

I Stora Brottet bryts alunskiffer. Här ska Nils Bus hämta krossad skiffer till fyrplatsen. Pappa Per och de andra arbetarna bryter loss stora block som faller ner i brottet. Blocken hamras sönder till små skärvor av Nils småsyskon Bengta och Olof. De kallas för materiebarn och arbetar nio timmar varje dag. På rasten äter de saltad grisfot med bröd.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.