Nils Bus är på vedplatsen

Nils Bus Alunbruket 14

Nils Bus är på vedplatsen. Dit kommer kärror från alla håll lastade med trästockar. När de huggits upp ska de eldas med under blypannorna. Nils Bus hjälper pannesvennarna att rulla in veden i Pannehuset. Tänk dig en mur som är en meter hög och lika bred, och 150 meter lång. Så mycket ved eldas upp varje dag. Snart finns det ingen skog kvar kring Alunbruket.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.