I Alunbrukets skola lär sig flickor och pojkar räkna

Nils Bus Alunbruket 13

I Alunbrukets skola lär sig flickor och pojkar att räkna och läsa. Nils Bus tycker det är roligt att räkna. Det finns bara en bok i skolan. Det heter katekesen. Den lär ut kristendomen. Nils Bus tycker katekesen är svår och tråkig. Han läser högt ”Fader vår som är i himlen”. Nästa gång får han inte titta i boken. Allt i katekesen måste man lära sig utantill.

Våra medarrangörer

© 2023 Christinehof slott i regi av Christinas Wänner. All rights reserved.